Υ.Σ.Ε.Ε.ΪΚΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ & ΜΙΤΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & Β. ΡΑΣΣΙΑΣ)

 

 

 

 

ΣΤΩΙΚΗ: Φιλοσοφική κατεύθυνση της σχολής που ιδρύθηκε στην Αθήνα από το Ζήνωνα τον Κιτιέα (334 / 262 π.Χ.). Τα μαθήματα της σχολής γίνονταν στην Ποικίλη Στοά, στην οποία οφείλεται και το όνομα της σχολής. Η στωική φιλοσοφία παρουσιάζεται από την αρχή χωρισμένη σε τρία μέρη: α) τη λογική, β) τη φυσική και την γ) ηθική. Η λογική ταυτίζεται με τη διαλεκτική, δηλαδή με την επιστήμη του συνεπούς λόγου. (Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Τομή)

 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΣ ΤΟΠΩΝ

Διεκδικούμε δηλαδή να ανακηρυχθούν όλοι οι αρχαιολογικοί μας χώροι που εμπεριέχουν προγονικά Ιερά "Ιεροί Τόποι του Έθνους των Ελλήνων", και στο μέτρο του δυνατού να αποκατασταθούν οι Ελληνικοί Ναοί και Βωμοί, ώστε να αποδοθούν ξανά σε λατρευτική χρήση. (Πηγή:  http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=about)

 

Σκοπός του είναι η με κάθε νόμιμο μέσον ευαισθητοποίηση του ελληνικού λαού για εξασφάλιση του σεβασμού, της διάσωσης, της φυσικής και ηθικής προστασίας, της αποκατάστασης και, τέλος, της ανάδειξης, των μνημείων, συμβόλων, ιδεών και ζωντανών μορφών της αρχαίας Ελληνικής Παραδόσεως, υπό την έννοια της ευρυτέρας Κοσμοαντιλήψεως, της Φιλοσοφικής Σκέψης, της πολιτικής αντιλήψεως, της εθνικής Θρησκείας, των Καλών Τεχνών, των ηθών και των εθίμων, της γλώσσας, της Μυθολογίας, της Συμβολιστικής, της Ελληνικής Γραμματείας και όλων των συναφών τομέων. (Πηγή: Δελτίο Τύπου υπ' αριθμ. 1 / 17. 7. «1997» Υ.Σ.Ε.Ε.)

 

Είμαι (και δρω ως τέτοιος) Αμεσοδημοκράτης, Αντιδογματικός και Αντιαυταρχιστής

Είμαι συν τοίς άλλοις και Στωϊκός (Πηγή: Βλάσης Γ. Ρασσιάς,  http://ethnikoi.org/giannaki.html)

 

31 Εἴπομεν ὡς ἐτελεύτα ὁ Ζήνων καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ Παμμέτρῳ τοῦτον τὸν τρόπον (A. Pal. vii. 118)· τὸν Κιτιᾶ Ζήνωνα θανεῖν λόγος ὡς ὑπὸ γήρως πολλὰ καμὼν ἐλύθη μένων ἄσιτος· οἱ δ' ὅτι προσκόψας ποτ' ἔφη χερὶ γαῖαν ἀλοίσας ἔρχομαι αὐτόματος· τί δὴ καλεῖς με; ἔνιοι γὰρ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τελευτῆσαί φασιν αὐτόν.

Καὶ περὶ μὲν τῆς τελευτῆς ταῦτα.

Φησὶ δὲ Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις τὸν πατέρα αὐτοῦ Μνασέαν πολλάκις ἅτ' ἔμπορον Ἀθήναζε παραγίνεσθαι καὶ πολλὰ τῶν Σωκρατικῶν ἀποφέρειν ἔτι παιδὶ ὄντι τῷ Ζήνωνι·

32 ὅθεν καὶ ἐν τῇ πατρίδι συγκεκροτῆσθαι. καὶ οὕτως ἐλθόντα εἰς Ἀθήνας Κράτητι παραβαλεῖν. δοκεῖ δέ, φησί, καὶ τὸ τέλος αὐτὸς ὁρίσαι τῶν πλανωμένων περὶ τὰς ἀποφάσεις. ὤμνυε δέ, φασί, καὶ κάππαριν, καθάπερ Σωκράτης τὸν κύνα. ἔνιοι μέντοι, ἐξ ὧν εἰσιν οἱ περὶ Κάσσιον τὸν σκεπτικόν, ἐν πολλοῖς κατηγοροῦντες τοῦ Ζήνωνος, πρῶτον μὲν τὴν ἐγκύκλιον παιδείαν ἄχρηστον ἀποφαίνειν λέγουσιν ἐν ἀρχῇ τῆς Πολιτείας, δεύτερον ἐχθροὺς καὶ πολεμίους καὶ δούλους καὶ ἀλλοτρίους λέγειν αὐτὸν ἀλλήλων εἶναι πάντας τοὺς μὴ σπουδαίους, καὶ γονεῖς τέκνων καὶ ἀδελφοὺς ἀδελφῶν, <καὶ> οἰκείους οἰκείων.

33 Πάλιν ἐν τῇ Πολιτείᾳ παριστάντα πολίτας καὶ φίλους καὶ οἰκείους καὶ ἐλευθέρους τοὺς σπουδαίους μόνον, ὥστε τοῖς στωικοῖς οἱ γονεῖς καὶ τὰ τέκνα ἐχθροί· οὐ γάρ εἰσι σοφοί. κοινάς τε τὰς γυναῖκας δογματίζειν ὁμοίως ἐν τῇ Πολιτείᾳ καὶ κατὰ τοὺς διακοσίους <στίχους> μήθ' ἱερὰ μήτε δικαστήρια μήτε γυμνάσια ἐν ταῖς πόλεσιν οἰκοδομεῖσθαι. περί τε νομίσματος οὕτως γράφειν, "νόμισμα δ' οὔτ' ἀλλαγῆς ἕνεκεν οἴεσθαι δεῖν κατασκευάζειν οὔτ' ἀποδημίας ἕνεκεν." καὶ ἐσθῆτι δὲ τῇ αὐτῇ κελεύει χρῆσθαι ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ μηδὲν μόριον ἀποκεκρύφθαι

Πηγή: Διογένης Λαέρτιος Βίοι Φιλοσόφων, VII 32-34

 

Με απλά λόγια ο Ζήνωνας ιδρυτής της στωικής φιλοσοφίας δίδασκε πως

1. η εγκύκλιος (ελληνική) παιδεία είναι άχρηστη

2. οι γονείς και τα τέκνα είναι εχθροί για τους στωικούς επειδή δεν είναι σοφοί

3. οι πολίτες πρέπει να έχουν κοινές τις γυναίκες τους

4. εις τις πόλεις δεν πρέπει να οικοδομούνται ιερά, δικαστήρια, γυμναστήρια και να μην υπάρχει νόμισμα

5. οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να κυκλοφορούν με τα ίδια ρούχα, αλλά να είναι φανερά τα γεννητικά τους μόρια για να διαχωρίζονται.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ -ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ

 

Η επιστολή του Βλάση Ρασσιά προς το Απολλώνειο Φως

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

2.

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

 

 

ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΝΤΙΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ & ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΣΤΗΣ

(Βλάσης Γ. Ρασσιάς, επιστολή προς Ι. Χαραλαμπόπουλο)

 

ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΑ ΑΡΝΗΣΙΖΩΪΑΣ

(Υ.Σ.Ε.Ε. Πηγή:  http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=about)

 

ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε. ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΟΥΣ

(Βλάσης Ρασσιάς, επιστολή προς Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο)

 

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ .... ΕΘΝΙΚΟΙ

(Βλάσης Ρασσιάς, «Πόσο Έλληνες είμαστε;» Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999, http://www.rassias.gr/9005.html)

(ΥΣΕΕ)

 

ΓΚΟΧΙΜ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΤΗΝΟΣ

(Βλάσης Ρασσιάς, «Πόσο Έλληνες είμαστε;». Ομιλία του στο Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999, http://www.rassias.gr/9005.html, εδώ)

 

ΤΟ ΥΣΕΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

(http://www.ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=187, εδώ)

 

 

3.

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ

 

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ»

 

 

Αριστερά, ο αποστολέας: Βλάσσης Ρασιάς. (Πηγή Φώτο: Υ.Σ.Ε.Ε.)

Μέσο αριστερά, ο παραλήπτης: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, εκδότης Περιοδικού Απολλώνειο Φωτός (Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος - Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004)

Μέσο δεξιά:: Η Γεωπολιτική της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας 1933 -1945. Η Γερμανική γεωπολιτική αποσκοπούσε όχι απλώς στην υλοποίηση των σκοπών του Παγγερμανισμού, αλλά απέβλεπε και στην έκφραση των οραμάτων της Αρίας Φυλής. Μια τιτάνια μάχη άρχιζε από τις δυνάμης της Παραδόσεως, ενάντια στον έκφυλο κόσμο των μαρξιστικοφιλελευθέρων εβραιόδουλων διεθνιστών (Πηγή: Ησαΐας Ι. Κωνσταντινίδης, Η Γεωπολιτική της Εθνικοσοσιαλιστικής [Ναζιστικής] Γερμανίας (1933 - 1945), εκδόσεις Απολλώνειο Φως)

Δεξιά: Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Απολλώνειο Φως: Β. Τσιρίμπας, Οι πρωτοπόροι της Εθνοκοινωνικής Αγωγής, WalterDarre, Αίμα και Γη, Ι. Χαραλαμπόπουλος, Σιωνισμός & Εθνικές Τραγωδίες, Ι. Χαραλαμπόπουλος, Ελληνοκεντρική Αναγέννηση

 

 

 

 

Ακολουθεί απόσπασμα από την επιστολή του Βλάση Ρασσιά προς τον Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, εκδότη του Απολλώνειου Φωτός:

 

Αθήνα 12. 12. «2002»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς Γιάννη Χαραλαμπόπουλο Εκδότη του περιοδικού «Απολλώνιο Φως»

 

Αγαπητέ Γιαννάκη,

Το περιοδικό σου δεν το διαβάζω, γιατί ανήκει κραυγαλέα σε πολιτικό χώρο όλως αντιπαθή για μένα. Δεν απέφυγα όμως να ασχοληθώ με τα γραφόμενά σου, μετά από ειδοποίηση φίλων ότι σε ένα πονηρούλι σημείωμά σου με «φωτογραφίζεις» και δη πλαισιωμένο από σχόλια που αν μη τι άλλο χρειάζονται κάποιων στοιχειωδών απαντήσεων.

Για την τάξη και μόνον λοιπόν, οφείλω να σε ενημερώσω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι ο χρονικά πρώτος σε αυτό τον τόπο που εξέφρασε σε βιβλία την ανάγκη της παλινορθώσεως των Εθνικών Θεών, τότε στο «μακρινό» «1991», ενώ σε σκόρπια κείμενα η Ιστορία τραβάει πολύ πριν, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτε. Είναι περασμένο στην κωδικοποίηση της Ελληνικής βιβλιογραφίας. Ως ο πρώτος λοιπόν, αγαπητέ Γιαννάκη, δεν ζήτησα ποτέ την οποιαδήποτε άδεια, και ούτε βεβαίως θα ζητήσω ποτέ, για τη δημόσια και έμπρακτη έκφραση αυτών των θέσεών μου, αλλ’ αντιθέτως, αποτελώ, εκ των πραγμάτων, το αρχετυπικό  κριτήριο εγκυρότητας κάθε μεταγενέστερης συλλογικής ή ατομικής στροφής προς την Εθνική Κοσμοαντίληψη και τον Πάτριο Τρόπο. Το’ φερε έτσι η Μοίρα, Γιαννάκη, τι να κάνουμε, και φορτώθηκα αυτόν τον βαρύ ρόλο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα και πρέπει να συμμορφωνόμαστε τόσο με τις θελήσεις των Θεών, όσο και με τις διάφορες ποιοτικές ιεραρχήσεις.

 Αγόρασα λοιπόν το περιοδικό σου, Γιαννάκη, διάβασα το αψυχολόγητο σχόλιό σου και σου απαντώ προς τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που εσύ γέννησες. Μια και το έφερε η συζήτηση πάντως, γιατί δεν αναφέρεις στο περί εκλογών κείμενό σου  (σελ. 2) ότι ο συνδυασμός στον οποίο συμμετείχες στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές είχε ως υπότιτλο μόνον το «Αθήνα. Πρώτα οι Έλληνες» και ως κύριο τίτλο του το αρκούντως «κουφό»... «Ελληνορθόδοξη Δημαρχία»; Μάλλον το... ξέχασες γιατί βιαζόσουν να βρίσεις τον Ρασσιά. Με «κατηγορείς» λοιπόν Γιαννάκη στο προαναφερθέν σχόλιό σου ότι... «παριστάνω» τον Ελληνοπρεπή. Εδώ άσε την Ιστορία να κρίνει. Μην εκτίθεσαι κιόλας. Εκτός αν «Ελληνοπρεπή» θεωρείς τον εαυτό σου, οπότε το πράγμα πάει αλλού και πάω να κάνω παρέα στους Θεούς που ήδη σκάνε από τα γέλια. 

.....

.....

Είμαι (και δρω ως τέτοιος) Αμεσοδημοκράτης, Αντιδογματικός και Αντιαυταρχιστής εδώ και δεκαετίες και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνω τέτοιος και στις δεκαετίες που έρχονται (γιατί άλλωστε το απαιτούν και οι ίδιοι οι καιροί). Είμαι συν τοίς άλλοις και Στωϊκός, που πάει να πει, ανάμεσα σε διάφορα άλλα, ότι το πρώτο πράγμα που διδάχθηκα από την Φιλοσοφία είναι η υποχρέωσή μου να ανέχομαι τους άλλους ανθρώπους, πράγμα που εμφανώς διευρύνει την άβυσσο της μεταξύ μας απόστασης και άστα συνεπώς να πάνε στον Διάβολο των Ελληνοχριστιανών και των συνοδοιπόρων.

Το παλαβότερο όμως το αμολάς παρακάτω στο εν λόγω σημείωμά σου, όταν ισχυρίζεσαι ότι πήγα στα «Ελευθέρια» των Θερμοπυλών «συνοδευόμενος από ένα κίναιδο» (...). Εδώ Γιαννάκη, έρριξα το δυνατότερο γέλιο. Στα «Ελευθέρια» του Ιουλίου «2002» («πέρισυ κάηκε φέτος μύρισε» που λέει και ο λαός, αλλά αν χρειάζεται να κάνουμε τη «ρομπιά» μας αυτά τα προσπερνάμε), σε μία εκδήλωση τιμής στους Θερμοπυλομάχους στην οποία, ως Σπαρτιάτης και Εθνικός, συμμετέχω από τα πρώτα έτη της τελέσεώς της, πήγα επικεφαλής 70 περίπου ατόμων (ένα λεωφορείο και πέντε ΙΧ), του πολυπληθέστερου δηλαδή επιμέρους πλήθους, υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ). Και ξέρεις, Γιαννάκη, εμένα, ως σερνικό, με αφήνουν παντελώς αδιάφορο οι σεξουαλικές προτιμήσεις ενός εκάστου, πόσο μάλλον εκείνες των απαρτιζόντων ένα πλήθος που πάει κάπου για να παρακολουθήσει μία εκδήλωση τιμής και να πλαισιώσει μία κατάθεση στεφάνου.

Μία και το έφερε η συζήτηση πάντως, και επειδή δεν σε είδα να είσαι στην πιο πάνω εκδήλωση και αν δεν με απατά η μνήμη μου απουσίαζες και από τις προηγούμενες, να ξέρεις ότι εκκρεμεί ακόμη η πρόταση του ΥΣΕΕ για Πανελλήνια Επιτροπή Εορτασμού των Εθνικών Επετείων, απαρτιζόμενη από όλες τις υγιείς κινήσεις Εθνικών. Αν δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση, πράγμα που μέχρι την ώρα που σου γράφω φαίνεται να ισχύει, του χρόνου δεν θα παραστούμε, οπότε όλοι οι «ανησυχούντες» θα μπορούν να απολαύσουν ευδαίμονες την κραυγαλέα απουσία του δικού μας πλήθους, στο οποίο βεβαίως εμείς δεν προτιθέμεθα ποτέ να κάνουμε, προς Θέων, κατασταλτικό έλεγχο ερωτικών επιλογών.

 Θα χαρώ και εγώ να με ξεπεράσεις, τουλάχιστον στα πολύ βασικά, δηλαδή στο έργο και την παιδεία. Ειλικρινά θα  χαρώ. Έστω κι αν εσαεί θα μισώ αυτό που στο πολιτικό και θρησκευτικό επίπεδο αντιπροσωπεύεις.

Αυτά τα ολίγα,

Βλάσης Γ. Ρασσιάς

Πηγή: http://ethnikoi.org/giannaki.html

 

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ

 

 

Στο περιοδικό Ιστορικά θέματα, στο άρθρο του Χρήστου Μπαλόγλου, Διδάκτωρα Οικονομικών Επιστήμών του Πανεπιστημίου της Φρανγκφούρτης «Το ιδεολογικό υπόβαθρο των μεταρρυθμίσεων του Κλεομένη Γ΄» παρουσιάζονται οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αλήθειες (οι εμφάσεις του Απολογητή) γύρω από τον στωικισμό και τις δηλώσεις του στωϊκού Βλάση Γ. Ρασιά, ιδρυτή του Υ.Σ.Ε.Ε.:

 

Ο ιδρυτής της Στοάς Ζήνων (333/32-ΟκτώΒριος 261 π.Χ.) διεκήρυττε πως η αληθινή πατρίδα του ατόμου δεν ήταν η πόλη-πολιτεία των κλασικών χρόνων αλλά η Οικουμένη, ολόκληρος ο κόσμος, όπου βρίσκονται άνθρωποι. Στόχος η ανεξάρτητη και εσωτερικά ισορροπημένη ατομική προσωπικότητα (15). Το ιδανικό κράτος, όπως το περιγράφει ο Ζήνων στην «Πολιτεία» του, ένα κείμενο το οποίο συνειδητά συγκρούεται με το ομώνυμο πλατωνικό έργο, απορρίπτει όλα όσα συνδέονταν κατά τις ελληνικές αντιλήψεις με την έννοια της πόλης- πολιτείας: η «Πολιτεία» του Ζήνωνα δεν είχε ανάγκη κανενός από τα ιδρύματα που ήταν χαρακτηριστικά για την ελληνική πόλη (16). Δεν χρειάζονταν οι ναοί και τα ιερά (Διογένους Λαέρτιου, VII33, Κλήμεντος Αλεξανδρείας, 5,12, 75, σελ. 691, Θεοδωρήτου, «Ελληνικών πολιτευμάτων θεραπευτική», 3. 74) ούτε τα δικαστήρια και τα γυμνάσια, που αποτελούσαν σύμβολα του Ελληνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, ούτε νόμισμα (Διογένους Λαέρτιου, VII 34). Για τη Στοά ο άνθρωπος δεν ήταν «ζώον πολιτικόν» αλλά «ζώον κοινωνικόν» (Στοβαίου, Εκλογαί, 2. 7, 11α - Εκ της Διδύμου επιτομής), με την έννοια ότι αποτελεί μέλος της οικουμενικής κοινότητος των πολιτισμένων συνανθρώπων του. (ό.π. σελ. 113)

....Η μοναρχική ιδέα ανταποκρινόταν θαυμάσια προς τη στωική κοσμοθεωρία: ο βασιλέας μπορούσε να κυβερνά επάνω στη Γη, όπως ο Ζευς στον Ουρανό, αφού ο επίγειος άρχοντας ήταν ομοίωμα του επουρανίου. Τούτο, μάλιστα, ήταν μία σκέψη την οποία είχε εκφράσει ο Ισοκράτης ήδη στον «Νικοκλή» (Ισοκράτη, Νικοκλής, 26). Ο βασιλέας είναι για τους υπηκόους του «Νόμος Εμψυχος» (20). Με τη μοναρχία εκφραζόταν η λογική αρχή στη λειτουργία του κόσμου. Για τον Στωικό φιλόσοφο έπρεπε να αποτελεί ύψιστο καθήκον κάθε βοήθεια για την επικράτηση της αρχής αυτής. (ό.π. σελ. 113)

....Υπάρχει η μαρτυρία ότι ο Ζήνων χρησιμοποίησε το πολίτευμα του Λυκούργου ως υπόδειγμα για την ιδανική «Πολιτεία» του: «ταύτην (5α Λυκούργου Πολιτείαν) (...) έλαβε της Πολιτείας υπόθεσιν καί (...) Ζήνων» (Πλουτάρχου, Λυκούργος, 31=SVF Ι 261). ...Ωστόσο, ο Ζήνων δεν αναφέρεται καθόλου στον στρατιωτικό βίο, τον οποίο οπωσδήποτε φαίνεται ότι απέρριπτε. Η πολιτεία του δεν είναι μία πολιτεία ανδρών αλλά μία πολιτεία σοφών και ο ερωτάς του είναι εξευγενισμός, όπως στον Πλάτωνα... (ό.π. σελ. 114)

Η οποιαδήποτε σχέση, συμμετοχή ή επίδραση του Στωικού Σφαίρου επί του Κλεομένη, θα πρέπει κατά την άποψη μας να διερευνηθεί σε συνδυασμό με τη θεωρητική διδασκαλία του Σφαίρου και τα μέτρα του Κλεομένη. Η πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης του Κλεομένη στηριζόταν στο τρίπτυχο ίσος κλήρος, ίση παιδεία και ίση πειθαρχία. Το ιδανικό αυτό που στηριζόταν στη λυκούργεια νομοθεσία (Πλουτάρχου, Λυκούργος, 31: «Ενός ανδρός βίω και πόλεως όλης (...) ευδαιμονίαν απ' αρετής εγγίγνεσθαι και ομονοίας της προς αυτήν»), η οποία προέβαλλε την ομόνοια ανάμεσα στους πολίτες, προσεγγίζει τη στωική διδασκαλία, η οποία προπαγάνδιζε μία πολιτεία των σοφών και χρηστών πολιτών, χωρίς τη διάκριση ελεύθερων και δούλων, στην οποία θα επικρατούσε πνεύμα ομονοίας (Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί, XIII 561c=SVF I 263). (ό.π. σελ. 115)

Η οποιαδήποτε σύνδεση του Κλεομένη με τη διδασκαλία των Κυνικών εστιάζεται στο πρόσωπο του Ηρακλή. Οι βασιλείς της Σπάρτης είναι απόγονοι του Ηρακλή και ως τέτοιος αναγνωρίζεται ο Κλεομένης (Πλουτάρχου, Κλεομένης, 13, 2). Η κεφαλή του Ηρακλή τοποθετήθηκε στα νομίσματα που είχε κόψει ο Κλεομένης (30). Ο Ηρακλής θεωρείται από τους Κυνικούς ως ο μόνος ικανός που μπορεί να πραγματοποιήσει την «αρίστην πολιτείαν» (Τέλητος, Περί φυγής, Hense, σελ. 28,8-11, Λουκιανού, Νεκρικοί Διάλογοι, 16,1-5. Πρβλ. Α. Μπαγιόνα... (ό.π. σελ. 116)

Πηγή: Περιοδικό Ιστορικά θέματα, τεύχος 1, άρθρο «Το ιδεολογικό υπόβαθρο των μεταρρυθμίσεων του Κλεομένη Γ΄», Χρήστος Μπαλόγλος, Διδάκτωρας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φρανγκφούρτης  σσ. 113 - 116

 

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος κάθε σελίδας του Ανώνυμου Απολογητή θα παρουσιάζονται νεοπαγανιστικές και αθεϊστών (δήθεν ελληνιστών) απάτες που έχουν σχέση με το θέμα της σελίδας. Αυτές οι απάτες δεν έχουν σκοπό να βάλουν τα περιοδικά στα οποία εμφανίζονται τα νεοπαγανιστικά ψεύδη, εφόσον ούτως ή άλλως παγανιστές συγγράφουν σε διάφορα ανυποψίαστα εξ αυτών και αυτά δεν εκφράζονται από τις απόψεις των αρθρογράφων, αλλά σκοπό έχουν:

1. να καταδείξουν τον κρυφοπαγανιστή αρθρογράφο ώστε να γίνει γνωστός και

2. είτε ο κάθε ενδιαφερόμενος που αναγιγνώσκει εκ νέου άρθρα του να θέτει τον εαυτό του εν εγρήγορση και να ελέγχει θαρρετά τα ψεύδη του κρυφοπαγανιστή (δήθεν ελληνιστή), αν είναι μελετημένος και έχει πρόσβαση σε πρωτογενή βιβλιογραφία

3. είτε εάν δεν έχει πρόσβαση σε βιβλιογραφία, να μην δείχνει πλέον εμπιστοσύνη στον αρθογράφο εφόσον γνωρίζει πως εκφράζει ψεύδη για να σπιλώσει τον Χριστιανισμό υποστηρίζοντας θέσεις παγανισμού, που όμως δεν είναι σχεδόν ποτέ ξεκάθαρες, αλλά που παρουσιάζονται ως «ελληνικές» μιας και η πλειοψηφία των νεοπαγανιστών ντρέπεται να ομολογήσει δημοσίως την θρησκεία που ακολουθεί και προτιμά να καμουφλάρεται με κάτι οικοιότερο, τον πατριωτισμό, που όμως αρρωστημένα έχει μετατραπεί σε ένα παγανιστικό εθνικισμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: εξαιρούνται τα προσωπικά βιβλία του κρυφοπαγανιστή αθρογράφου ή τα έντυπα με καθαρά νεοπαγανιστικό προσανατολισμό, ανάμεσα στα τόσα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

 

Κεντρική σελίδα με νέο-παγανιστικές απάτες

 

 

ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΝΤΙΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ & ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΣΤΗΣ

(Κατά: Βλάση Γ. Ρασσιά, Υ.Σ.Ε.Ε., επιστολή προς Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο)

 

Στην εικόνα ο Βλάσσης Ρασσιάς σ’ εορτή νεοΕθνικών υπέρ του στωικού Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου.

Είμαι (και δρω ως τέτοιος) Αμεσοδημοκράτης, Αντιδογματικός και Αντιαυταρχιστής... Είμαι συν τοίς άλλοις και Στωϊκός (Πηγή: http://ethnikoi.org/giannaki.html, αποθηκευμένη εδώ)

 

Μυθοπλάστης: Βλάσης Γ. Ρασσιάς

Απάντηση: Δεν είναι πλέον άξιο απορίας, το γιατί ο Βλάσης Ρασσιάς, αυτός ο «αμεσοΔημοκράτης» και «αντιαυταρχιστής» τρέχει και εορτάζει τον στωικό Ρωμαίο αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, ενώ ακόλουθοί του άβουλα τρέχουν να συμμεριστούν την συμπεριφορά του. Και δεν είναι άξιο απορίας διότι κατά τους στωικούς, εις τους οποίους ανήκει και ο αντιδογματιστής (;) και στωικός Βλάσης Γ. Ρασσιάς  «...Η μοναρχική ιδέα ανταποκρινόταν θαυμάσια προς τη στωική κοσμοθεωρία: ο βασιλέας μπορούσε να κυβερνά επάνω στη Γη, όπως ο Ζευς στον Ουρανό, αφού ο επίγειος άρχοντας ήταν ομοίωμα του επουρανίου... Ο βασιλέας είναι για τους υπηκόους του «Νόμος Έμψυχος» (1). Με τη μοναρχία εκφραζόταν η λογική αρχή στη λειτουργία του κόσμου. Για τον Στωικό φιλόσοφο έπρεπε να αποτελεί ύψιστο καθήκον κάθε βοήθεια για την επικράτηση της αρχής αυτής. » (2)

 

 

Αριστερά: Βλάσης Γ. Ρασσιάς, Ζευς, Συμβολή εις την επανανακάλυψης της Ελληνικής Κοσμοαντίληψης, 2η Έκδοση, Ανοιχτή Πόλη (Πηγή: 3. http://www.rassias.gr/INSERT.html)

Δεξιά: Διατήρηση της εξουσίας με κάθε μέσο. Ο Κρόνος καταβροχθίζει ένα από τα παιδιά του. Ελαιογραφία του Φ. Γκόγια, περ. 1811 (Μαδρίτη, Πράδο) (Πηγή: Περιοδικό Corpus, τεύχος 48, άρθρο «Παιδί και βία στην Ελληνική Μυθολογία», Σπυρίδωνα Δ. Συρόπουλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 61)

 

Εκτός της απεμπλοκής των Στωικών από το γνωστό για αυτούς πολίτευμα της Δημοκρατίας, και της προτίμησης τους υπέρ του ενός, έστω και σοφού, μονάρχη υπάρχει και η αντίφαση του θεού Ζευ ή Διός, πιστού του οποίου διατελεί ο στωικός νεοπαγανιστικός μίτος της Αριάδνης του Υ.Σ.Ε.Ε.. Ο εν λόγω θεός δεν μπορεί να έχει σχέση με την Δημοκρατικότητα, όπως αυτή εμφανίζεται εις τον Χριστιανικό Θεό (3) Ο Δίας ήταν από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του ένας εξουσιαστής Θεός προς άπασες τις κατευθύνσεις, με έντονα χαρακτηριστικά δολοπλοκίας και καταδυνάστευσης άλλων θεοτήτων, πόσο μάλλον ανθρώπων - βροτών. Άνθρωποι και δη στωικοί που αναφέρονται στον Δία και παριστάνουν τους δημοκράτες, δεν έχουν σχέση με την δημοκρατία παρά με την εξουσιαστική μανία του Διός.

 

Οι ολύμπιοι στο τέλος θριάμβευσαν (Πηγή Φώτο: Ησίοδος Θεογονία, Έλληνες Κλασσικοί εικονογραφημένοι, εκδόσεις Εύανδρος, σελίδα 30)

 

...και οι Τιτάνες πήραν τον δρόμο της φυλακής βαθιά μέσα στην γη στα σκοτεινά Τάρταρα (Πηγή Φώτο: Ησίοδος Θεογονία, Έλληνες Κλασσικοί εικονογραφημένοι, εκδόσεις Εύανδρος, σελίδα 30)

 

....εκεί  (στα Τάρταρα) ζούσαν τώρα δέσμιοι οι Τιτάνες (αντίπαλοι του εξουσιαστή Δία) (Πηγή Φώτο: Ησίοδος Θεογονία, Έλληνες Κλασσικοί εικονογραφημένοι, εκδόσεις Εύανδρος, σελίδα 30)

 

Αυτά είναι τα στοιχεία βάση των οποίων οι δήθεν κατάρες του Υ.Σ.Ε.Ε. προς το Βυζάντιο και τις «θεοκρατίες» είναι πολυλογίες και ρητορικές μαγγανείες. Δεν πρέπει να ξεχάσει κανείς αυτά που λέγει ο Βλάσης: «Με «κατηγορείς» λοιπόν Γιαννάκη στο προαναφερθέν σχόλιό σου ότι... «παριστάνω» τον Ελληνοπρεπή. Εδώ άσε την Ιστορία να κρίνει....». Εκείνο που δεν αντιλαμβάνονται οι πιστοί του Κρόνου - Χρόνου, είναι πως επειδή ο τελευταίος κυλά πιο γρήγορα από όσο υπολογίζουν, η ιστορία αναγκαστικά τρέχει γοργά και είναι ικανή να ξεφορτώσει τα φορτία («...φορτώθηκα αυτόν τον βαρύ ρόλο...») από τους ανήμπορους να τα επωμισθούν.

 

Το Υ.Σ.Ε.Ε., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του «1997» με σκοπό την ηθική και φυσική υποστήριξη, αλλά και παλινόρθωση της Εθνικής Πολυθεϊστικής, Ελληνικής Παραδόσεως, Θρησκείας και Καθημερινού Τρόπου στην σύγχρονη Ελληνική κοινωνία η οποία καταδυναστεύεται από την Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία και από έναν αδιάλλακτο Βυζαντινισμό ο οποίος καταστρέφει πνευματικά τους νεοέλληνες με δεισιδαιμονία, σκοταδισμό, θεομανία και σαφή απέχθεια για την ανθρώπινη ελευθεροπρέπεια, η οποία ωστόσο απετέλεσε το υπ’ αριθμόν ένα βιοτικό πρόταγμα των πολυθεϊστικών πραγματικών Ελλήνων προγόνων μας. (Πηγή: Υ.Σ.Ε.Ε.)

 

Μηνύματα προπαγανδιστικά σχετικά με μη Πολυθεϊστικές ή προχριστιανικές Εθνικές Παραδόσεις δεν έχουν θέση στην Αγορά. Μηνύματα υβριστικά ή υποτιμητικά προς την Ελληνική Εθνική "θρησκεία" ή Πολιτισμό δεν θα γίνονται ανεκτά.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ή ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ! (Πηγή: http://www.ysee.gr/agora/profile.php?mode=register)

 

 

Θυμήσου: ΣΤΩΙΚΗ: Φιλοσοφική κατεύθυνση της σχολής που ιδρύθηκε στην Αθήνα από το Ζήνωνα τον Κιτιέα (334 / 262 π.Χ.). Τα μαθήματα της σχολής γίνονταν στην Ποικίλη Στοά, στην οποία οφείλεται και το όνομα της σχολής. Η στωική φιλοσοφία παρουσιάζεται από την αρχή χωρισμένη σε τρία μέρη: α) τη λογική, β) τη φυσική και την γ) ηθική. Η λογική ταυτίζεται με τη διαλεκτική, δηλαδή με την επιστήμη του συνεπούς λόγου. (Πηγή: Εγκυλοπαίδεια Τομή)

 

Σημειώσεις

1. A. Steinwerter, «ΝΟΜΟΣ ΕΜΨΥΧΟΣ». Zur Geschichte einer politische Theorie, στο Abhandlungen der Akademie Wien, Phil. -Hist. Klasse 83 (1946), σσ. 250-255

2 Περιοδικό Ιστορικά θέματα, τεύχος 1, άρθρο «Το ιδεολογικό υπόβαθρο των μεταρρυθμίσεων του Κλεομένη Γ΄», Χρήστος Μπαλόγλος, Διδάκτωρας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φρανγκφούρτης  σσ. 113 - 116

3. Κατά Ματθαίον, Κεφ. Ιστ΄ «24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. »

 

 

ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΑ ΑΡΝΗΣΙΖΩΪΑΣ

(Κατά: Υ.Σ.Ε.Ε. Πηγή:  http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=about & http://www.ysee.gr)

 

Τέλος, διεκδικούμε το δικαίωμα της αξιοπρέπειας στο θάνατο με άνευ όρων νομιμοποίηση της ευθανασίας (όπως ακριβώς ίσχυε τον καιρό των Ελλήνων), καθώς και άμεση εξασφάλιση του δικαιώματος καύσεως του νεκρού σώματος, πρακτική κατ' εξοχήν ελληνική από το 7.000 προ της χριστιανικής χρονολογήσεως, έως την απαγόρευση της εθνικής μας λατρείας τον 4ο αιώνα της τωρινής εποχής.

Πηγή:  http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=about

 

Μυθοπλάστες: Υ.Σ.Ε.Ε.

Απάντηση: Εδώ

 

 

ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε. ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΟΥΣ

(Κατά: Βλάση Γ. Ρασσιά & Υ.Σ.Ε.Ε., επιστολή προς Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο)

 

Με «κατηγορείς» λοιπόν Γιαννάκη στο προαναφερθέν σχόλιό σου ότι... «παριστάνω» τον Ελληνοπρεπή. Εδώ άσε την Ιστορία να κρίνει. Μην εκτίθεσαι κιόλας. Εκτός αν «Ελληνοπρεπή» θεωρείς τον εαυτό σου, οπότε το πράγμα πάει αλλού και πάω να κάνω παρέα στους Θεούς που ήδη σκάνε από τα γέλια. 

Το παλαβότερο όμως το αμολάς παρακάτω στο εν λόγω σημείωμά σου, όταν ισχυρίζεσαι ότι πήγα στα «Ελευθέρια» των Θερμοπυλών «συνοδευόμενος από ένα κίναιδο» (...). Εδώ Γιαννάκη, έρριξα το δυνατότερο γέλιο. Στα «Ελευθέρια» του Ιουλίου «2002» («πέρισυ κάηκε φέτος μύρισε» που λέει και ο λαός, αλλά αν χρειάζεται να κάνουμε τη «ρομπιά» μας αυτά τα προσπερνάμε), σε μία εκδήλωση τιμής στους Θερμοπυλομάχους στην οποία, ως Σπαρτιάτης και Εθνικός, συμμετέχω από τα πρώτα έτη της τελέσεώς της, πήγα επικεφαλής 70 περίπου ατόμων (ένα λεωφορείο και πέντε ΙΧ), του πολυπληθέστερου δηλαδή επιμέρους πλήθους, υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ). Και ξέρεις, Γιαννάκη, εμένα, ως σερνικό, με αφήνουν παντελώς αδιάφορο οι σεξουαλικές προτιμήσεις ενός εκάστου, πόσο μάλλον εκείνες των απαρτιζόντων ένα πλήθος που πάει κάπου για να παρακολουθήσει μία εκδήλωση τιμής και να πλαισιώσει μία κατάθεση στεφάνου.

Μία και το έφερε η συζήτηση πάντως, και επειδή δεν σε είδα να είσαι στην πιο πάνω εκδήλωση και αν δεν με απατά η μνήμη μου απουσίαζες και από τις προηγούμενες, να ξέρεις ότι εκκρεμεί ακόμη η πρόταση του ΥΣΕΕ για Πανελλήνια Επιτροπή Εορτασμού των Εθνικών Επετείων, απαρτιζόμενη από όλες τις υγιείς κινήσεις Εθνικών. Αν δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση, πράγμα που μέχρι την ώρα που σου γράφω φαίνεται να ισχύει, του χρόνου δεν θα παραστούμε, οπότε όλοι οι «ανησυχούντες» θα μπορούν να απολαύσουν ευδαίμονες την κραυγαλέα απουσία του δικού μας πλήθους, στο οποίο βεβαίως εμείς δεν προτιθέμεθα ποτέ να κάνουμε, προς Θέων, κατασταλτικό έλεγχο ερωτικών επιλογών. (Πηγή: http://ethnikoi.org/giannaki.html)

 

Μυθοπλάστης: Βλάσης Γ. Ρασσιάς

Απάντηση: Οι νεοπαγανιστές ελληναράδες έχουν αποφασίσει να κάνουν εκδηλώσεις δήθεν για να εορτάσουν και να τιμήσουν εκείνους που το ελληνικό κράτος ήδη τιμά εδώ και πολλά χρόνια με την ανέγερση μνημείων. Ασφαλώς δεν χρειάστηκε να περιμένει φωστήρες του νεοπαγανισμού για να τιμήσει τους αρχαίους προγόνους κατά τα δέοντα.

Η απόδειξη πως οι ελληναράδες του Υ.Σ.Ε.Ε. εκμεταλλεύονται τον πατριωτισμό ανημέρωτων πολιτών είναι εύκολα αποδείξιμη μέσα από τα λόγια του ιδρυτή του Υ.Σ.Ε.Ε. Βλάση Γ. Ρασσιά και μπορεί κανείς εύκολα να του πει, πως δεν χρειάζεται να περάσει η ιστορία («..Εδώ άσε την Ιστορία να κρίνει..») για να αντικρίσει  κανείς την κωμικοτραγική στάση των και δηλαδή την παράσταση ελληνοπρέπειας («Με «κατηγορείς»...ότι... «παριστάνω» τον Ελληνοπρεπή.»), διότι «Αν δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση..» στα κελεύσματα του Υ.Σ.Ε.Ε. προς τις άλλες νεοπαγανιστικές σέκτες, αυτοί (του Υ.Σ.Ε.Ε.) «...του χρόνου δεν θα παραστούμε, οπότε όλοι οι «ανησυχούντες» θα μπορούν να απολαύσουν ευδαίμονες την κραυγαλέα απουσία του δικού μας πλήθους,».

Σκεφτείτε ανάλογα τα κόμματα εν Ελλάδι να αποφασίζουν να μην παραστούν εις τις καταθέσεις στεφάνων προς τον άγνωστο στρατιώτη, επειδή το «άλλο κόμμα» δεν δέχθηκε τα κελεύσματα ή τις προσκλήσεις του «άλλου». Δηλαδή δεν ομιλούμε για «...εκδήλωση τιμής στους Θερμοπυλομάχους στην οποία, ως Σπαρτιάτης και Εθνικός...» παρευρέθηκε ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς «...επικεφαλής 70 περίπου ατόμων...», διότι εφόσον για τις προσωπικές προσκλήσεις - διαταγές μεταξύ νεοπαγανιστικών σεκτών αποφασίζει την αποχή από την  «...εκδήλωση τιμής στους Θερμοπυλομάχους..» κατανοεί κανείς πως η «...εκδήλωση τιμής..» είναι το όνομα της θεατρικής παράστασης εις το οποίο κυριαρχεί πρωτίστως η αριθμητική υπεροχή («...κραυγαλέα απουσία του δικού μας πλήθους..») που αναδεικνύει τον προσωπικό εγωισμό του κάθε νεοπαγανιστή εκατόνταρχου («...επικεφαλής 70 περίπου ατόμων...»). Ας εννοήσει ο αναγνώστης το μέγεθος όχι μόνο της υποκρισίας αλλά ιδίως της μικρόψυχης αλαζονείας των νεοπαγανιστών επειδή «διοικούν» 70 άτομα και που θα τους είχε διαλύσει τας «σώας φρένας» εάν η «διοικητική» τους επικράτεια όριζε αριθμούς πιστών ακολούθων ανάλογους με εκείνους του Πάπα... (4.000.0000 συγκεντρώθηκαν εις την κηδεία του τον Μάρτιο του 2005 στην Ρώμη).

 

Φωτογραφία από την εκδήλωση που οργάνωσαν οι «Αμφικτύονες Λαμίας» για τον εορτασμό της Μάχης των Θερμοπυλών. Και πάλι η συλλογική παρουσία ήταν εντυπωσιακή (Πηγή:  Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 35 - 36, «Οι Έλληνες τιμούν τους προγόνους τους», σελίδα 18)

 

Άραγε ποιο είναι το όριο της θεατρικής υποκρισίας των νεοπαγανιστών όταν ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς στιγματίζει τον Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο για την απουσία του  («...δεν σε είδα να είσαι στην πιο πάνω εκδήλωση και αν δεν με απατά η μνήμη μου απουσίαζες και από τις προηγούμενες...») ενώ παράλληλα ετοιμάζει όχι μόνο την δική του προσωπική απόσχιση αλλά και εκείνη των οπαδών του; («...του χρόνου δεν θα παραστούμε...»).

Η στάση της πρόθεσης αποχής του Βλάση Ρασσιά μαζί με τους ονειροπαρμένους οπαδούς του από την τιμή προς τους Θερμοπυλομάχους θυσιασθέντες Έλληνες στρατιώτες έγκειται όχι μόνο εις την πολιτική φιλοδοξία της επιβολής προσωπικών κελευσμάτων και κοσμικής λάμψης αλλά ίσως και στα στωικά διδάγματα του Ζήνωνα περί Πολιτείας «...Ωστόσο, ο Ζήνων δεν αναφέρεται καθόλου στον στρατιωτικό βίο, τον οποίο οπωσδήποτε φαίνεται ότι απέρριπτε. Η πολιτεία του δεν είναι μία πολιτεία ανδρών αλλά μία πολιτεία σοφών και ο ερωτάς του είναι εξευγενισμός, όπως στον Πλάτωνα...» (1) τα οποία ο Μάρκος Αυρήλιος χάρη της τιμής να γίνει αυτοκράτορας πιθανόν να απέρριψε πρόδηλα, όπως και άλλοι άλλωστε, αλλά που ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς αντιφατικά υπηρετώντας, πότε εκδηλώνει πρόθεση απουσίας από στρατιωτικές τιμές προς Έλληνες οπλίτες και πότε τιμά τον στρατιωτικό ρωμαίο στωικό, τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο.

 

Στην εικόνα ο Βλάσης Ρασσιάς σ’ εορτή νεοΕθνικών υπέρ του στωικού Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου.

 

Θυμήσου: ΣΤΩΙΚΗ: Φιλοσοφική κατεύθυνση της σχολής που ιδρύθηκε στην Αθήνα από το Ζήνωνα τον Κιτιέα (334 / 262 π.Χ.). Τα μαθήματα της σχολής γίνονταν στην Ποικίλη Στοά, στην οποία οφείλεται και το όνομα της σχολής. Η στωική φιλοσοφία παρουσιάζεται από την αρχή χωρισμένη σε τρία μέρη: α) τη λογική, β) τη φυσική και την γ) ηθική. Η λογική ταυτίζεται με τη διαλεκτική, δηλαδή με την επιστήμη του συνεπούς λόγου. (Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Τομή)

 

Σημειώσεις

1. Περιοδικό Ιστορικά θέματα, τεύχος 1, άρθρο «Το ιδεολογικό υπόβαθρο των μεταρρυθμίσεων του Κλεομένη Γ΄», Χρήστος Μπαλόγλος, Διδάκτωρας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φρανγκφούρτης  σσ. 114

 

 

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ .... ΕΘΝΙΚΟΙ

(Κατά: Βλάση Ρασσιά, «Πόσο Έλληνες είμαστε;» Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999, http://www.rassias.gr/9005.html)

(Κατά: ΥΣΕΕ)

«...τους πραγματικούς Έλληνες, δηλαδή τους εθνικούς(Πηγή: Πόσο Έλληνες είμαστε; Ομιλία του Βλ. Ρασσιά στο Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999,  http://www.rassias.gr/9005.html, αποθηκεμένη εδώ)

Το Υ.Σ.Ε.Ε., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του «1997» με σκοπό την ηθική και φυσική υποστήριξη, αλλά και παλινόρθωση της Εθνικής Πολυθεϊστικής, Ελληνικής Παραδόσεως, Θρησκείας και Καθημερινού Τρόπου στην σύγχρονη Ελληνική κοινωνία η οποία καταδυναστεύεται από την Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία και από έναν αδιάλλακτο Βυζαντινισμό ο οποίος καταστρέφει πνευματικά τους νεοέλληνες με δεισιδαιμονία, σκοταδισμό, θεομανία και σαφή απέχθεια για την ανθρώπινη ελευθεροπρέπεια, η οποία ωστόσο απετέλεσε το υπ’ αριθμόν ένα βιοτικό πρόταγμα των πολυθεϊστικών πραγματικών Ελλήνων προγόνων μας. (Πηγή: Υ.Σ.Ε.Ε.)

 

Μυθοπλάστης: Βλάσης Ρασσιάς & ΥΣΕΕ

Απάντηση: Σύμφωνα με τους νεοπαγανιστές του ΥΣΕΕ, οι πραγματικοί Έλληνες πρόγονοι των νεοελλήνων είναι οι Εθνικοί και δηλαδή οι πολυθεϊστές.  Βέβαια από πουθενά δεν προκύπτει πως ο πολυθεϊσμός οδηγεί εις τον Ελληνισμό. Εκατοντάδες πολυθεϊστές ανά την υφήλιο δεν έχουν καμία σχέση με τον τελευταίο. Επειδή όμως οι νεοπαγανιστές κάνουν λόγο για «πραγματικούς Έλληνες», δεν μπορεί παρά να εννοούν πως υπάρχουν κάποιοι σήμερα που θα πρέπει να υπαινίσσονται τους Έλληνες και δεν είναι άλλοι από τους δηλαδή «κατά φαντασίαν Έλληνες». Τέτοιοι δεν μπορεί παρά να είναι, βάση του ορισμού, οι Ορθόδοξοι ή άλλων ομολογιών Χριστιανοί Έλληνες ή οι άθεοι ή οι αγνωστικιστές ή οι διάφοροι σκεπτικιστές, και δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, που δεν εμπίπτουν εις την κατηγορία των «πολυθεϊστικών πραγματικών Ελλήνων». Ας σημειώσει κανείς, πως με αυτόν το γελοιωδέστατο εθνικιστικό & θρησκευτικό ορισμό - διαχωρισμό της πλάκας, βάλλονται έξωθεν Ελληνικού Έθνους ακόμη και όλοι εκείνοι οι πολίτες της αρχαιότητας, φιλοσόφων συμπεριλαμβανομένων, που δεν εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια της νεοπαγανιστικής παραδοξολογίας περί «προγόνων μας».

 

Πηγή Φώτο: http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=orchomenos2005

 

Για την περίσταση χρειάζεται να παρατηρήσει κανείς τις νεοπαγανιστικές «ιδιαιτερότητες»...

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

Στην πολιτική διακήρυξη του «πολυθεϊστικού» κόμματος ΕΑΡ, ο Βλάσης Ρασσιάς περί της θρησκευτικής Ελευθερίας συνυπογράφει στο καταστατικό, και αποδέχεται δηλαδή, μαζί με άλλους:

««Άλλοισιν άλλος θεών τε κάνθρώπων μέλει», δηλαδή, «είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέγει ποιόν άνθρωπο ή θεό θα τιμά» (Ευριπίδης). Επίσης, ««Περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι, οὔθ’ ὡς εἰσὶν οὔθ’ ὡς οὐκ εἰσὶν οὔθ’ ὁποῖοί τινες ἰδέαν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου», δηλαδή, «Για τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε ότι υπάρχουν ούτε ότι δεν υπάρχουν, ούτε να έχω ιδέα ποιοι είναι. Γιατί είναι πολλά αυτά που εμποδίζουν να μάθεις, και ότι το θέμα είναι σκοτεινό και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σύντομη» (Πρωταγόρας). (1)

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

Η  υπογραφή στο άνωθι καταστατικό γεννά στην πρόεδρο του ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ., Ντορέτα Πέππα, το εξής ερώτημα:

«Λέει λοιπόν στο καταστατικό του το ΕΑΡ: " «Περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι, οὔθὡς εἰσὶν οὔθ’ ὡς οὐκ εἰσὶν οὔθ’ ὁποῖοί τινες ἰδέαν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου» δηλαδή, «Για τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε ότι υπάρχουν ούτε ότι δεν υπάρχουν, ούτε να έχω ιδέα ποιοι είναι. Γιατί είναι πολλά αυτά που εμποδίζουν να μάθεις, και ότι το θέμα είναι σκοτεινό και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σύντομη» (Πρωταγόρας).". Και μπορεί με την παραπάνω άποψη να συμφωνούν πλείστα όσα μέλη του πολιτικού αυτού χώρου -δικαίωμά τους, καθώς δεν σημαίνει ότι όποιος πολιτεύεται θρησκεύεται κιόλας, το αντίθετο μάλλον συμβαίνει κατά κόρον- ο κ. Ρασσιάς όμως, που ηγείται κιόλας του ΕΑΡ(ος) και που τόσα χρόνια μέσω του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών διατυμπάνιζε... ότι θρησκεύεται κατά τα πάτρια και ενδιαφέρεται διακαώς για το θέμα, τι λέει επ’ αυτού; Πώς ένας πραγματικά ένθεος και ευσεβής άνθρωπος υπογράφει κάτι τέτοιο;» (2)

 

 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΑ & ΟΙ «ΑΝΘΡΩΠΟΣΧΗΜΙΕΣ» του «ΚΑΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ»

Τα ερωτήματα του Ορθοδόξου Έλληνα:

α. Ποιοι είναι αυτοί οι ηθοποιοί οι οποίοι για λόγους θρησκευτικούς διαχωρίζουν τους «πραγματικούς Έλληνες, δηλαδή τους εθνικούς,» και δηλαδή τους εαυτούς τους, από τους υπολοίπους «κατά φαντασίαν Έλληνες», όταν για πολιτικούς λόγους προσυπογράφουν πως «Για τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε ότι υπάρχουν ούτε ότι δεν υπάρχουν, ούτε να έχω ιδέα ποιοι είναι» (3). Τελικά τι αποτελούν αυτοί οι ηθοποιοί; Τους «πραγματικούς Έλληνες» ή τους κατά φαντασίαν Έλληνες; Ή μήπως έχει να αντιμετωπίσει κανείς, καθαρά και ξάστερα, υποκρισίες «πολυθεϊστικών...[κατά φαντασία «πραγματικών»] Ελλήνων» που δεν είναι καν ούτε αυτοί «πραγματικοί», σύμφωνα πάντοτε με τις δικές τους ανόητες τοποθετήσεις;

β. Ποιοι είναι αυτοί οι ηθοποιοί, οι οποίοι για λόγους θρησκευτικούς ανηφορίζουν τα βουνά και τις πλαγιές των Ελληνικών βουνών απαγγέλλοντας, φάλτσα πολλές φορές, ύμνους, φωνάζοντας «θεοί πατρώοι» & «θεοί των Ελλήνων» [το «πραγματικών» παραλείπεται στην επίκληση για λόγους «τηλεθέασης»], ενώ για πολιτικούς λόγους προσυπογράφουν πως «Για τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε ότι υπάρχουν ούτε ότι δεν υπάρχουν, ούτε να έχω ιδέα ποιοι είναι»; Πώς υμνεί κανείς κάποιους υποτίθεται θεούς, κουβαλώντας μάλιστα μαζί του και ανήλικα παιδιά, για τους οποίους δεν γνωρίζει, όχι μόνο το αν είναι θεοί, αλλά ούτε καν το αν υπάρχουν;

γ. Ποιοι είναι αυτοί οι ηθοποιοί που για λόγους θρησκευτικούς συμφωνούν πως «Οι Θεοί και οι Θεές είναι πραγματικοί. Υπάρχουν.» (4) όταν για για πολιτικούς λόγους προσυπογράφουν πως «είναι πολλά αυτά που εμποδίζουν να μάθεις, και ότι το θέμα είναι σκοτεινό και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σύντομη»;

δ. Ποιοι είναι αυτοί οι ηθοποιοί, οι οποίοι για λόγους θρησκευτικούς διατείνονται πως «Ο πραγματικός [πολυθεϊστής δηλαδή] Έλληνας λοιπόν, είχε πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες ... Ως σύνολο, αυτές οι ιδιότητες ή χαρακτηριστικά δομούν την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα ...στην ανθρώπινη ιδιότητα και την απλή ανθρωποσχημία» (5), ενώ για πολιτικούς λόγους προσυπογράφουν πως «είναι πολλά αυτά που εμποδίζουν να μάθεις, και ότι το θέμα είναι σκοτεινό και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σύντομη»; Σε ποιους ανθρώπους, των οποίων η ζωή είναι σύντομη, αναφέρονται βάση ρητών Ελλήνων φιλοσόφων; Δεν είναι οι αγνωστικιστές - μη πολυθεϊστές, ως ελέχθη, ακόμη και αν είναι αρχαίοι Έλληνες [Πρωταγόρας γαρ] «ανθρωπόσχημοι» και όχι άνθρωποι ή σε αυτή την περίπτωση ένεκα πολιτικής κολακείας όχι;

 

Αριστερά: Βίντεο, Μέγεθος: 548 Kb : Διάρκεια: 2΄ 39΄΄ Φωτογραφίες από την ημερήσια εκδρομή στην αρκαδική Αρχαία Γόρτυνα της Αρκαδίας, Σάββατο 25 Μαρτίου και την ιεροπραξία στο Ασκληπιείο για την υποδοχή της Ανοίξεως (Εαρινή Ισημερία). Η τελετή ήταν προς τιμήν των Θεών Ασκληπιού, Πανός, Ηλίου και Απόλλωνος και οργανώθηκε από την ομάδα «Δελφύς» του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών και συμμετείχαν 130 περίπου φίλοι του Φιλοσοφικού Αθήναιου «Εκατηβόλος». (Πηγή: http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=gortyna06)

Μέσο & Δεξιά: Βίντεο, Μέγεθος: 148 Kb: Διάρκεια: 42΄΄. «Προμήθεια 2006». Θεοί Πατρώοι... των [πραγματικών ηθοποιών] Ελλήνων θεοί. (Πηγή Φώτο: http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=prometheia2006)

 

Τα θρησκευτικά νανουρίσματα έχουν πολύ σπουδαιότερη σημασία από την ηθοποιία (λατρεία θεών που αγνοείται η θεά Τύχη τους), συνοδεία κάπνας, φωτιάς, φάλτσης κακόγουστης μουσικής και άσπρης κελεμπίας στις παρυφές του Ολύμπου, συνοδεία ρατσιστικών ομιλιών σε Πολεμικά Μουσεία.

 

 

 

Αριστερά:  Η καθηγήτρια κα Μ. Τζάνη με ένα υπεύθυνο του αρχαιολογικού χώρου. [Περισσότερα στην σελίδα της Ντορέτας Πέππας] (Πηγή: Έκκαρης, περιοδικό Τρίτο Μάτι, τεύχος 149, άρθρο «Τι συνέβει στο Ολυμπίειον στην τελετή του ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. την Κυριακή 21 Ιανουαρίου», σελ. 23)

 

Μικρό επεισόδιο προέκυψε και από την κίνηση της καθηγήτριας κας Μαρίας Τζάνη να υψώσει κάποιο λάβαρο χωρίς να δοθεί περαιτέρω συνέχεια όμως. Η ίδια σε τηλεοπτικές δηλώσεις έκανε λόγο για τον «φόβο των Ιουδαίων» -αναφερόμενη στο ορθόδοξο ιερατείο- και για ψηφοθηρικούς/μικροπολιτικούς λόγους πίσω από την υπουργική απόφαση [που απαγόρευε την πραγματοποίηση θρησκευτικής τελετής] (Πηγή: Έκκαρης, περιοδικό Τρίτο Μάτι, τεύχος 149, άρθρο «Τι συνέβει στο Ολυμπίειον στην τελετή του ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. την Κυριακή 21 Ιανουαρίου», σελ. 22)

 

Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, το λεγόμενο «ορθόδοξο ιερατείο» υποτίθεται ότι βρίσκεται πίσω από όλα όσα εναντιώνονται στις αυθαιρεσίες των αρχαιολατρών. Ενώ υποτίθεται, πως με την αναφορά στο λεγόμενο «φόβο των Ιουδαίων», η Μαρία Τζάνη αναφέρονταν συγκεκριμένα στο «ορθόδοξο ιερατείο» και όχι σε κάθε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος τυγχάνει να αντιδρά στις κινήσεις των αρχαιολατρών. Για τους νεοπαγανιστές είναι «δεδομένα» τα ζητήματα αυτά. Όποιος δεν συμπορεύεται με τις κινήσεις και με τους σκοπούς τους, είναι «ανθέλληνας»,  «Ιουδαίος», σίγουρα όχι «πραγματικός Έλληνας».  Δεκαπέντε μόλις μέρες αργότερα, οπαδός του ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ δήλωνε (*) στον σταθμό Alter πως «Εδώ θα γίνει ο τάφος της Σιών», επειδή ιδιώτης είχε σκοπό να κτίσει ξενοδοχείο πάνω από έναν αρχαίο ναό της ’ρτεμης. Ακόμη και τα ξενοδοχεία ή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και το κεφάλαιο αρχίζουν να αποκτούν στο μυαλό των νεοπαγανιστών «Ιουδαϊκή χροιά».

Δεξιά: Δεύτερη από δεξιά η Μαρία Τζάνη άκουσε με προσοχή και προφανώς χειροκρότησε την ομιλία περί «ανθρωποσχημίας» των Εβραίων, του εκ αριστερά καθήμενου της Βλάση Ρασσιά.  (Πηγή: http://www.rassias.gr/9005.html)

 

*Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, Εσπερινό Δελτίο Ειδήσεων, 04/02/2007

 

 

ΘΥΜΗΣΟΥ

ΣΤΩΙΚΗ: Φιλοσοφική κατεύθυνση της σχολής που ιδρύθηκε στην Αθήνα από το Ζήνωνα τον Κιτιέα (334 / 262 π.Χ.). Τα μαθήματα της σχολής γίνονταν στην Ποικίλη Στοά, στην οποία οφείλεται και το όνομα της σχολής. Η στωική φιλοσοφία παρουσιάζεται από την αρχή χωρισμένη σε τρία μέρη: α) τη λογική, β) τη φυσική και την γ) ηθική. Η λογική ταυτίζεται με τη διαλεκτική, δηλαδή με την επιστήμη του συνεπούς λόγου. (Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Τομή)

 

Σημειώσεις

1. http://www.ear-hellas.gr/index.php?type=doc&f=katastatiko

2. Ντορέτα Πέππα, Τρίτο Μάτι τεύχος 146, Αλληλογραφία, επιστολή προς τον Βασίλη Μπακούρο, σελ. 72

3. Η δήλωση περί ανεξιθρησκίας ενός πολυθεϊστή, δεν μπορεί να έχει σχέση με την άρνηση των θεοτήτων, και μάλιστα πολλών, προς τις οποίες διατείνεται θρησκευτικά. Αυτό είναι άρνηση ομολογίας, όχι «ανεξιθρησκία». Ανάλογα εις την Ορθόδοξη πλευρά θα έπρεπε λ.χ. ένας Ορθόδοξος πιστός να διαλαλεί την ανεξιθρησκία του με την δήλωση πως «Για τον Ιησού δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε ότι υπάρχει ούτε ότι δεν υπάρχει, ούτε να έχω ιδέα ποιος είναι». «Μὴ γένοιτο!» (τρεις)

4. Περί της Φύσεως των Εθνικών μας Θεών, Βλάσης Ρασσιάς, http://www.rassias.gr/1033.html, εδώ

5.  Πόσο Έλληνες είμαστε; Ομιλία του Βλ. Ρασσιά στο Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999, http://www.rassias.gr/9005.html, αποθηκεμένη εδώ

 

 

ΓΚΟΧΙΜ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΤΗΝΟΣ

(Κατά: Βλάση Ρασσιά, «Πόσο Έλληνες είμαστε;». Ομιλία του στο Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999, http://www.rassias.gr/9005.html, εδώ)

 

Στις μεταξύ τους συζητήσεις, μακριά από τα βλακωμένα πλήθη που χειρίζονται, αυτοί οι τοποτηρητές λένε και ξαναλένε ότι κανένας διάλογος δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει ανάμεσα στους χριστιανούς και τους πραγματικούς Έλληνες, δηλαδή τους εθνικούς, αφού η κάθε πλευρά εκπροσωπεί έναν κόσμο που ακυρώνει τον άλλον....

Ο πραγματικός Έλληνας λοιπόν, είχε πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες πολλές των οποίων μάλιστα ταιριάζουν και σε άλλες Παραδόσεις των Εθνικών, ιδίως της Ευρώπης, όπου ανέτως μπορούμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή ΟΜΟΕΘΝΙΑ. Ως σύνολο, αυτές οι ιδιότητες ή χαρακτηριστικά δομούν την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στην ελευθεροπρέπεια και την δουλοφροσύνη, ανάμεσα στην ανθρώπινη ιδιότητα και την απλή ανθρωποσχημία (παρά το ότι αυτοί, όπως γυρίσαν και όλον τον κόσμο ανάποδα, το αντέστρεψαν και αυτό και έτσι εμείς οι Εθνικοί είμαστε «γκογίμ», δηλαδή «κτήνη»).  [Περισσότερα]

Πηγή: «Πόσο Έλληνες είμαστε;». Ομιλία του Βλ. Ρασσιά στο Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999, http://www.rassias.gr/9005.html, εδώ

 

Μυθοπλάστης: Βλάσης Ρασσιάς

Απάντηση: Εδώ

 

 

ΤΟ ΥΣΕΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

(Κατά: http://www.ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=187, εδώ)

 

 

Επιστολή υπ' αριθμ. 187 / 7.9.2006

Προς

Μαριέττα Γιαννάκου

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

 

Κυρία Υπουργέ,

Νιώθουμε ως πολίτες πραγματική ευχαρίστηση όταν ενέργειες της πολιτείας, μάς φέρνουν στην ανάγκη να εκφράσουμε συγχαρητήρια από καρδιάς και όχι παράπονα ή αρνητικές επισημάνσεις.

Αφορμή για αυτή την επιστολή είναι η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου σας, σύμφωνα με την οποία - επιτέλους - μπαίνει τέρμα στην παρουσία εξομολόγων ιερέων και στην εξομολογητική διαδικασία μέσα στα σχολεία.

Γιατί, όπως πολύ σωστά είναι τονισμένο και στην εγκύκλιο, η «εξομολόγηση» δεν διασταυρώνεται πουθενά με τη γνωστική διαδικασία, η οποία είναι και η αποστολή της συστηματικής Παιδείας.

Η γνωστική αποστολή του σχολείου, εάν γίνεται σωστά, τότε σίγουρα εξοπλίζει και τα παιδιά μας με το κατάλληλο ήθος αλλά και την παρρησία εκείνη που σημαίνει ευθύνη των πράξεών τους, χωρίς την ανάγκη εξομολόγων και ενοχικών διεργασιών, που τραυματίζουν το ελεύθερο πνεύμα κάθε ανθρώπου, πόσο μάλλον των μικρών παιδιών.

Η αγωνία που μας διακατέχει ως πολίτες και ως γονείς είναι αυτή που υποθέτουμε διακατέχει και εσάς για τους ίδιους ακριβώς λόγους: να δούμε από τα σχολεία να βγαίνουν παιδιά - συνειδητοί πολίτες, με ανεπτυγμένη κρίση, λογικό νου και απελευθερωμένη φαντασία, άνθρωποι δηλαδή που μεθαύριο, εντασσόμενοι στην παραγωγή, θα ανεβάσουν τον ποιοτικό πήχυ της Κοινωνίας των Πολιτών.

Χωρίς να εγκαταλείπουμε τα πάγια αιτήματά μας, ένα εκ των οποίων είναι και η αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών με εκείνο της Θρησκειολογίας και της Ιστορίας όλων των Θρησκειών (συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Εθνικής), οφείλουμε να σας συγχαρούμε για την απόφασή σας αυτή και να σας δηλώσουμε πως θα είμαστε ως φορέας και ως πολίτες στο πλευρό σας, για οποιαδήποτε απόφασή σας βρίσκεται στο δρόμο του Ορθού Λόγου και της Προόδου.

Με τιμή,

Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Πηγή:  http://www.ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=187, εδώ)

 

Μυθοπλάστης: Υ.Σ.Ε.Ε.

Απάντηση: Εδώ

 

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαδίκτυο

01. http://ethnikoi.org/giannaki.html

02. http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=about

03. http://www.rassias.gr/INSERT.html

04. http://www.ysee.gr/agora/profile.php?mode=register

05. http://www.rassias.gr/9005.html

06. http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=gortyna06

07. http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=prometheia2006

08. http://www.ear-hellas.gr/index.php?type=doc&f=katastatiko

09. http://www.rassias.gr/9005.html

10.http://www.ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=187

 

Περιοδικά

1. Ιστορικά θέματα, τεύχος 1

2. Ησίοδος Θεογονία, Έλληνες Κλασσικοί εικονογραφημένοι, εκδόσεις Εύανδρος, σελίδα 30)

3. Ιχώρ, τεύχος 35 - 36

4. Corpus, τεύχος 48

5. Τρίτο Μάτι, τεύχος 149

 

Τηλεοπτικοί Σταθμοί

1. Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος - Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004, Εσπερινό Δελτίο Ειδήσεων, 04/02/2007

 

Βιβλία

1. Ησαΐας Ι. Κωνσταντινίδης, Η Γεωπολιτική της Εθνικοσοσιαλιστικής [Ναζιστικής] Γερμανίας (1933 - 1945), εκδόσεις Απολλώνειο Φως)

 

Αρχαίοι Συγγραφείς

1. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων

 

Ομιλίες

1. Βλάσης Ρασσιάς, «Πόσο Έλληνες είμαστε;» Συνέδριο «Η Αρχαιοελληνική Παράδοση Στην 3η Χιλιετία», Αθήναι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολεμικού Μουσείου, 24. 1. 1999

 

Κεντρική Σελίδα (μενού) περί του Υ.Σ.Ε.Ε.

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ