ΤΡΑΝΤΑΧΤΕΣ ΑΠΑΤΕΣ & ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ή ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΝΕΟΕΘΝΙΚΩΝ & ΑΘΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ

Οι επόμενες σελίδες θα αναφερθούν με παραδείγματα ΜΟΝΟ στις πιο τρανταχτές και πασιφανείς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και δηλαδή ΨΕΜΑΤΑ, ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ & ΠΑΡΑΛΟΓΑ των νέο-Εθνικών -παγανιστών, που κύριο στόχο τους έχουν την πλάνη του Ελληνικού λαού και όχι την περί θεολογίας διαφωτισμού του. Ούτως ή άλλως, όλες οι ιστοσελίδες του Ανώνυμου Απολογητή δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζουν τις μικρές και πολλές πλάνες και μυθοπλασίες του δράκοντα. Μερικές από αυτές τις μυθοπλασίες-απάτες παρουσιάζονται εκτενώς σε άλλες σελίδες, προς τις οποίες θα υπάρχει, όπου τυγχάνει, και ο κατάλληλος σύνδεσμος. Σε αυτή την σελίδα, απλά παρουσιάζονται, σε συγκεντρωτική οργάνωση ώστε να φαίνεται το μέγεθος της πλάνης και του δόλου που υφαίνεται μεθοδικά ενάντια εις τους ανυποψίαστους. Συνήθως τα δηλητήρια σε μικρές δόσεις δεν σκοτώνουν. Αλλά ο ανυποψίαστος, ένεκα της πονηρότατης πλεκτάνης, καλείται να καταπιεί πολλές μικρές δόσεις με απώτερο σκοπό τον πνευματικό του θάνατο (Κατά Ιωάννη, Κεφ. Ιδ΄ «6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· »).

 

 

«μετὰ τὴν δ’ Ἀπάτην τέκε... [Νύξ]»

(Μτφρ: Έπειτα την Απάτη γέννησε... [η Nύχτα]) (Πηγή: Ησίοδος, Θεογονία, στιχ. 224, Εκδόσεις Ζήτρος, σσ. 304 -305)

 

Ο Αγώνας είναι δύσκολος και τα βάθη της ψυχής λαβύρινθος. Σαγηνευτική & υπνωτική στα μάτια η Μέδουσα, προσκαλεί για είσοδο στα άδυτα. Στο τέλος όμως θα αποκεφαλιστεί, από το κοφτερό σπαθί του Περσέα που αναζητά έξοδο στο φως της Αλήθειας.

 

 

Α΄ Προς Τιμόθεον, Κεφ. Ε΄«18 λέγει γὰρ ἡ γραφή· βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις. καί· ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ»

Ιωάννου Β΄ «7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. 9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.»

Α΄ Ιωάννου, Κεφ. Ε΄ «20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν.»

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.

 

ΓΕΝΝΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

 

2.

 

Α΄ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΑΤΩΝ

 

 

3.

 

 

Β΄ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΑΤΩΝ

 

4.

 

 

Γ΄ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΑΤΩΝ

5.

 

ΑΠΑΤΕΣ ΑΘΕΪΣΜΟΥ

 

 

6.

 

ΑΠΑΤΕΣ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

7.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΣΙΟΔΙΑΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ (ΣΚΟΡ)

«μετὰ τὴν δ’ Ἀπάτην τέκε... [Νύξ]»

 

 

8.

 

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

 

Δημιούργημα της αλαζονείας των νεοπαγανιστών, αποτελεί το βραβείο «God’ Revival AWARD». Ένα πονηρό, φανερά ανύπαρκτης αξίας, βραβείο, που οι αποδέκτες ήσαν οι κατασκευαστές του. Ένα υπερήφανο βραβείο των αρχηγών τους προς τους εαυτούς τους. Ένα βραβείο όχι από κριτές εις διαγωνιζόμενους αλλά από την επιτροπή βράβευσης προς τα μέλη της. Μια κούφια εγωιστική έπαρση μηδενικής αξίας.

 

 Βλάσης Γ. Ρασσιάς, Ζευς, Συμβολή εις την επανανακάλυψης της Ελληνικής Κοσμοαντίληψης, 2η Έκδοση, Ανοιχτή Πόλη (Πηγή: 3. http://www.rassias.gr/INSERT.html)

Το παλιό και το νέο (δικό) τους (αυτο)βραβείο (Πηγή: http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=links)

 

 

Α΄ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΑΤΩΝ

 

 

 

Συμπληρώθηκε. Πιέστε εδώ

 

 

Β΄ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΑΤΩΝ

 

 

 

Συμπληρώθηκε. Πιέστε εδώ

 

 

ΠΡΟΣ Γ΄ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΑΤΩΝ

 

 

 

Υπό συμπλήρωση... Πιέστε εδώ

 

 

ΑΠΑΤΕΣ ΑΘΕΪΣΜΟΥ

 

 

Πιέστε Εδώ.

 

 

ΑΠΑΤΕΣ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η’ παρατηρείται μια αναβίωση του κλασικισμού στην εκκλησιαστική τέχνη. Εδώ, ο Χριστός από την Δέηση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. (Πηγή: Περιοδικό «Ιστορικά Θέματα», τεύχος 18, άρθρο «Η Σύνοδος της Λυών, μια αποτυχημένη απόπειρα ένωσης των Εκκλησιών», Δήμητρα Πλακάλη, M. Ed. Ιστορίας, σελίδα 33)

 

 

Πιέστε εδώ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΣΙΟΔΙΑΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ (ΣΚΟΡ)

«μετὰ τὴν δ’ Ἀπάτην τέκε... [Νύξ]»

 

Εδώ παρουσιάζονται οι μυθοπλάστες και το σκορ τους. Το σκορ του πρωταθλητισμού στο (εσκεμμένο ή μη) μυθολογειν, είναι αντλημένο μέσα από αυτήν την σελίδα. Στην πραγματικότητα το σκορ μπορεί και είναι εντελώς διαφορετικό και πολλαπλάσιο, διότι κάθε ένας από αυτούς τους κυρίους, στον έξω κόσμο έχει επιτελέσει μεγαλύτερα μυθολογικά ανδραγαθήματα. Ο γράφων λυπάται ιδιαιτέρως που δεν μπορεί να τους αποδώσει στο σκορ, την πραγματική αξία στο «μυθολογείν» ή «παραμυθολείν». Αλλά δίκαιο είναι να ειπωθεί πως τους μυθοπλάστες δεν μπορεί να τους ενοχλεί ο μύθος ΚΑΙ στο σκορ, εφόσον οι ίδιοι είναι μυθοπλάστες και δηλαδή ανεκτικοί ενόψει της έλλειψης της αλήθειας.

 

 

 

Α/Α

 

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΚΟΡ

01.

Αγγελίδης Μιθριδάτης Ευπατρίδης
Θρησκεία

1

02.

Αγγελόπουλος Αθανάσιος
Ανθρωπολογία

1

03.

Αντωνάκης Αποστόλης
Ανθρωπολογία

1

04.

«Ἀνώνυμος Ἕλλην»
Ιστορία, Ηθική, Ρητορική, Πατριωτισμός,

25

05.

Βαβούρας Στέφανος
Θρησκεία

1

06.

Βαρδίκος Δημήτριος
Θρησκεία - Εθνολογία - Πολιτισμός - Ιστορία

2

07.

Βαρκάς Γιάννης
Αρχαιολογία

1

08.

Βερέττας Μάριος
Ιστορία - Εθνολογία -Θρησκεία

8

09.

Βίδος Κοσμάς
Θεολογία

1

10.

Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Θρησκεία

1

11.

Γιαννακουρέας Άγγελος (Υ.Σ.Σ.Ε.)
Θρησκεία - Πολιτική

2

12.

Γεωργανάς Κωνσταντίνος
Γλωσσολογία

2

13.

Γκιόλβας Γεώργιος
ΑΤΙΑ

1

14.

Γονιδέλης Απόστολος
Μυθολογία Τεχνολογία

1

15.

Γρηγορομιχελάκης Γεώργιος
Ιστορία - Θρησκεία -Μυθολογία

16

16.

Δαμήγος Γεώργιος
Σκανδαλολογία

1

17.

Δαυλού  (άγνωστοι αρθογράφοι)
Ιστορία - Θρησκεία - Αρχαιολογία - Τεχνολογία - Εθνολογία  - Γλωσσολογία - Αθλητισμός

35

18.

Δελής Δημήτριος
Θρησκειολογία

1

19.

Δέπος Δ. Γρηγόριος
Ιστορία

2

20.

Δευκαλίων Εταιρία
Ιστορία

1

20.

Δημόπουλος Μάριος (ΙΧΩΡ)
Ιστορία - Δαιμονολογία - Ανθρωπολογία

5

21.

Δημόφιλος Ίων (Δαυλός)
Θρησκεία

2

22.

Ελευθερίου Κίμων (Δαυλός)
Γλώσσα

1

23.

Επικουρίδης Οδυσσέας
Θρησκεία - Ελληνική Γλώσσα

1

24.

Ζωγραφίδου Ελένη Δάγιου
Μυθολογία

2

25.

Ζωγράφου Λιλή
Ψυχολογία - Λογική

1

26.

Ηλιόπουλος Γεώργιος
Θρησκεία - Επιστήμες - Ιστορία

1

27.

Ιατρού Παναγιώτης
Θρησκεία - Ιστορία

2

28.

Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλές Τέχνες, Εθνικισμός, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Επιστήμη, Διαλεκτική, Θρησκειολογία, Αρχαιολογία, Θεολογία, «Αστυνομικό Δαιμόνιο»

13

29.

Ιεροδιάκονος Γεώργιος
Θρησκεία - Ελληνική Γραμματεία

1

30.

Καλογεράκης Γεράσιμος
Θρησκεία

1

31.

Καλόπουλος Μιχάλης 
Ιστορία-Φιλοσοφία-Θρησκεία-Επιστήμη-Αρχαιολογία-Υγιεινή

22

32.

Καπορδίνης Γεώργιος
Ανθρωπολογία, ΑΤΙΑ

2

33.

Καρατζαφέρης Σπύρος
Θρησκεία - Ιστορία

2

34.

Κασιμάτης Γεώργιος
Αρχαιολογία - Καλλιτεχνική- Ιστορία

2

35.

Κεραμυδάς Ανέστης
Θρησκεία -Ουφολογία

1

36.

Κίμων Ελευθέριος
Εθνολογία, Θεολογία, Ιστορία της Ιατρικής

4

37.

Κοντογιάννης Παντελής
Επιστήμη - Τεχνολογία -Θεολογία

4

38.

Κουκοβίτσας Αθανάσιος
Ελληνική γλώσσα - Ιστορία -Φιλοσοφία

2

39.

Κούτουλας Δημήτριος
Ουφολογία - Θρησκεία

1

40.

Κρεββατάς Δημήτριος
Ιστορία

1

41.

Λαδά Ταξιαρχούλα (Δαυλός)
Λυρική ποίηση

1

42.

Λάμπρου Ι. Δημήτριος (Διευθ. Δαυλού)
Ιστορία - Γλώσσα

8

43.

Λάζαρης Ιωάννης
Θεολογία - Λογική

1

44.

Λεονάρδος Γεώργιος
Ιστορία - Αρχαιολογία

2

45.

Λίτσας Β. Νίκος
Ουφολογία - Θρησκεία

2

46.

Μακρής Σπύρος
Θρησκεία - Παλαιοντολογία - Ιστορία

3

47.

Μαρίνης Παναγιώτης
Ιστορία - Θρησκεία - Φυσική - Γλωσσολογία - Ορ. Θεολογία, Εθνολογία, Διαλεκτική, Φιλοσοφία

24

48.

Μαυρομμάτης Βασίλειος
Ιστορία

1

49.

Μήτσιος Χ. Αλέξανδρος
Ιστορία - Θρησκεία

2

50.

Μίσυρης Βασίλης
Ιστορία - Πολιτισμός - Θρησκεία - Αρχαιολογία

5

51.

Μιχάλης Μιχελλής
Θρησκεία

1

52.

Μιχόπουλος Στυλιανός
Ιστορία

1

53.

Μουστάκης Γεώργιος
Ορθόδοξο Δόγμα

3

54.

Μπεξής Ευάγγελος
Ιστορία-Θρησκεία-Εθνολογία-Μυθολογία-Αρχαιολογία

4

55.

Μυτιληναίος Στέφανος
Ιστορία - Θρησκεία

2

56.

Νανόπουλος Γεώργιος
Αρχαιολογία - Ιστορία

1

57.

Νιάκαρης Παναγιώτης (Δαυλός)
Λογική - Αγία Γραφή

1

58.

Παγουλάτος Μενέλαος
Ιστορία -Θρησκεία

3

59.

Πάλμος Γεώργιος
Θρησκεία, Μυθολογία, Γλωσσολογία, Ανθρωπολογία - Εθνολογία, ΑΤΙΑ

5

60.

Παπαλεξόπουλος Βασίλης
Θρησκεία

3

61.

Παντελεμείδης Επαμεινώνδας 
Ιστορία - Δαιμονολογία - Θρησκεία

6

62.

Παντελεμίδης Παντελής
Θρησκεία

1

63.

Παπάς Παναγιώτης
Μαντική - Ουφολογία

2

64.

Πέππα Ντορέττα
Θρησκεία - Μυθολογία - Φιλοσοφία - Ηθική

5

65.

Πρετεντέρη Ι.Κ.
Θεολογία

1

66.

Ραδάμανθυς Α. & Περιοδικό Ιδεοθέατρον
Θρησκεία

15

67.

Ροδόπουλος Μιχάλης
Ιστορία

3

68.

Ρασσιάς Βλάσσης
Θρησκεία - Ιστορία - Πολιτική - Εθνολογία - Ξένες Γλώσσες

7

69.

Ρούσσος Ιωάννης (Νεοκλής Φιλάδελφος)
Ιστορία - Θρησκεία

3

70.

Σαράγας Ελευθέριος
Ουφολογία - Θρησκεία

4

71.

Τζάνη Μαρία
Φυσιολογία - Γλωσσολογία - Ιστορία -Θρησκεία -Αρχαιολογία

6

72.

Τζούμας Μ. Σωτήρης
Ιστορία - Θεολογία

1

73.

Τσίτσος Νικόλαος (Δαυλός)
Ιστορία - Θρησκεία - Κοινωνιολογία - Εθνολογία

3

74.

Σπάθας Στέφανος
Ιστορία

1

75.

Τάκας Στυλιανός
Θρησκεία - Αρχαία Ελληνικά

6

76.

Τριγγάς Ευάγγελος
Θρησκεία

2

77.

Τρύφωνας Ολύμπιος (Κωστόπουλος)
Αρχαιολογία - Ιστορία - Θρησκεία

4

78.

Τσαγκρινός Γεώργιος
Ιστορία-Θρησκεία-Αρχαιολογία-Φυσική-Πολιτική -Μυθολογία - Γλωσσολογία-Λογική

27

79.

Υ.Σ.Ε.Ε.
Ιστορία - Θρησκεία - Θεατρική τέχνη - Εθνολογία -Παιδεία

6

80.

Φουράκης Ιωάννης
Θεολογία - Ανθρωπολογία - Μαντική - ΑΤΙΑ

5

81.

Χαλδέας Δημήτριος
Ιστορία

1

82.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Φιλοσοφία - Εθνολογία

3

83.

http://www.dwdekatheon.org/
Θεολογία

10

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1.

BBC Σταθμός
Ανθρωπολογία - Θεολογία

1

2.

R. W. Bernard
Θρησκεία - Τεχνολογία

1

3.

Bill Maher & Larry Charles
Θρησκεία - Ιστορία - Επιστήμη

13

4.

Garnier Malet ή Ιωάν. Αναστασίου
Ιστορία της θρησκείας

1

5.

«Karl Brighton»
Αρχαιολογία

1

6.

James Cameron
Αρχαιολογία

1

7.

Doron Nof
Ιστορία - Θεολογία - Επιστήμη

1

8.

Μπένι Σάνον
Θεολογία

1

9.

Russel Bertrand
Θεολογία - Φιλοσοφία - Ορθολογισμός

15

ΘΕΟΙ & ΙΕΡΑ

1.

Δελφικό Μαντείο
Γεωγραφία - Επιστήμη - Μυθολογία

2

2.

Δίας
Γεωγραφία - Εθνολογία - Αρχ. Γραμματεία

2

 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

418

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Περιοδικά

1. Ιστορικά Θέματα, τεύχος 18

 

Βιβλία

1. Ησίοδος, έργα και ημέρες, Θεογονία, Η ασπίδα του Ηρακλή», Δανιήλ Ι. Ιακώβ, Εκδόσεις Ζήτρος

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ