ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

& ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

Η ΙΕΡΗ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ Υ.Σ.Ε.Ε. & ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 

 «13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· 14 ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον»

 

Κατά Ιωάννη, Κεφ. Δ΄

 

 

 

 

 

 

1.

 

ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ Υ.Σ.Ε.Ε. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗ

 

 

2.

 

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ (F.A.Q.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Υ.Σ.Ε.Ε.

 

 

3.

 

 

ΥΣΕΕϊκά ΚΟΥΒΑΡΙΑ

 

4.

 

 

ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ & Υ.Σ.Ε.Ε.

 

5.

 

 

ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ & W.C.E.R.

 

6.

 

 

Β. ΡΑΣΙΑΣ & ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ (ΑΠΑΤΗΣ)

 

7.

 

 

ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Υ.Σ.Ε.Ε.

 

8.

 

 

ΜΕΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε. & ΤΟ W.C.E.R.

 

9.

 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

Μέση: Τρύφωνας Ολύμπιος. (Πηγή Φώτο:Περιοδικό Τρίτο Μάτι, Τεύχος 96, σελίδα 2)

 

 

 

Μέση: Βλάσσης Ρασιάς. (Πηγή Φώτο: Υ.Σ.Ε.Ε.)

 

 Ο καθείς μπορεί να εννοήσει το δικαίωμα του κάθε συνάνθρωπου να πιστεύει σε ότι θεό ή θεούς αισθάνεται και ολοκληρώνεται, ακόμη και αν οι θεοί αυτοί είναι τραγόμορφοι (Παν) ή φαλλικοί (Κάρνος Απόλλων). Όμως όταν η προσπάθεια καθοδήγησης Ελλήνων πολιτών προς τέτοιους θεούς γίνεται με την ασύστολη κατασυκοφάντηση της ιστορίας, των κειμένων, της αρχαιολογίας, της επιστήμης και της φιλοσοφίας και ιδίως τον Βίο Αγίων και των Χριστιανών εν γένει , τότε το πράγμα αλλάζει. Ως γνωστό τα ψέματα έχουν δύο ιδιότητες:

1. δεν αντέχουν στον χρόνο

2. γίνονται μπούμερανγκ

 

 «3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.»

Β΄ Προς Τιμόθεον, κεφ. Δ΄

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ