ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗ - APOLOGITIS SOFTWARE 

Ελεύθερα προγράμματα του «Apologitis.com» για όλους - Freeware for everybody

Τα προγράμματα είναι ελεύθερα από άδεια χρήσης. Τα χρησιμοποιείται με δική σας ευθύνη. Programs are freeware. Use them on your own risk.

Play and Forget II Media Player written in VB6 (Visual Basic)

 

 

 

1.

 

 

PLAY and FORGET II Media Player

Visual Basic 6.0 - VB.Net (in construction)

Open Source in future

 

 

2.

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΗΣΤΕΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΤΗΣ - ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ORTHODOX CALENDAR with FEASTS - ERGOMETER - CALORYMETER

Visual Basic 6.0 - VB.Net (in construction)

 

 

 

 

3.

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ (3D) - GOLGOTHA 3D

(Dark Basic)

 

 

 


PLAY and FORGET II Media Player

Visual Basic 6.0 - VB.Net (in construction and updating)

Play and Forget II Media Player written in VB6 (Visual Basic)

 

Λήψη Τελευταίας Ενημέρωσης -  Download latest update (4.47Mb)

 

Λήψη Εγκατάστασης - Download Setup (13.3Mb)

Λήψη έκδοσης δίχως εγκατάσταση - Download Portable Version / no setup (11.5Mb)

 

 

Ένας πολυμεσικός αναπαραγωγέας με τα εξής χαρακτηριστικά

Multimedia Player with the following capabilities

1) Αναζήτηση σε δίσκους για την εύρεση πολυμέσων
1) Search Folders and Subfolders for media files
2) Ανάγνωση χαρακτηριστικών των πολυμέσων αυτών
2) Read Media properties
3) Βαθμολόγηση των πολυμέσων για άμεση διαγραφή τους δια μέσω του προγράμματος
3)Rate these media for furthering deleting non desireable ones
4) Φιλτράρισμα των αρχείων για ανάληψη δράσης (μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή)
4) Filter media for taking actions (copy, move, delete)
5) Χρήση μέχρι 32.000 πολυμέσων σε κάθε συλλογή
5) Use up to 32000 media in one single collection
6) Αναπαραγωγή τυχαία ή σε σειρά ή συγκεκριμένης προτίμησης αρχείων
6) Play randomly or sequel or specific rating files
7) Προεπισκόπηση αρχείων ήχου και βίντεο ζωντανά
7) Preview sound and video files life
8) Απομνημόνευση σημείου εξόδου για την επόμενη εκκίνηση (ενός αρχείου ή όλων)
8) Memo last exit point for next entry (one or all)
9) Εξαγωγή συλλογής σε μορφή για WindowsMediaPlayer (Wpl)
9) Export Collections into WindowsMediaPlayer Collections (Wpl)
10) Αναζήτηση πολυμέσου στο Youtube με ένα κλικ
10) Search Media File on Youtube with a click
11) Κάθε συλλογή αναπαράγεται πλήρως πριν αναπαραχθεί δύο φορές ένα μέσο
11) Every collection is fully reproduced before repeating twice a media file
12) Προβολή μεγέθους στο δίσκο κάθε κατηγορίας προτίμησης (5 στο σύνολο)
12) View disk space of each media rating category (5 in all)
 • Επειδή το πρόγραμμα θυμάται το σημείο εξόδου ενός αρχείου ή όλων, ενδείκνυται για την αναπαραγωγή ομιλιών ή βίντεο, όπου κατά την επανεκκίνηση μετά το κλείσιμο ανατρέχει στο σημείο της τελευταίας εξόδου (ωφέλιμο και για ηχητικά αρχεία ψαλτών, ηχητικές ή βίντεο ομιλίες κ.λ.π.)
 • Since this program memorizes the last exit point of one or all the collection's files it is useful for listening long sound or video files since in the next restarting, the program goes automatically to last position in reproduction. (useful for long cant files, sound or video speeches ecc.)
 •  
  Λεπτομερής βοήθεια δεν υπάρχει. Δεν περισσεύει πολύς χρόνος. Συγνώμη!
   
  Detailed help is not available. Lack of time. Sorry!

   

   

  Τυπική Διάταξη - Typical View

   

   

  Ελαχιστοποίηση Προγράμματος - Minimized View

   

   

  Γραμμή Εργασιών - Tray View

   

   

   

  Αρχικές ενέργειες δημιουργίας συλλογής - Starting actions to create a new collection

   

   

  Δημιουργία Φίλτρων για ενέργειες με αρχεία - Create Filters to take actions on files

   

   

  Προεπισκόπηση Βίντεο - Video Preview

   

   

  Αναπαραγωγή Βίντεο (δυνατότητα πλήρης Οθόνης)  - Play Video (Full Screen possible)

   

   


   

  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΗΣΤΕΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΤΗΣ - ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

  ORTHODOX CALENDAR with FEASTS - ERGO METER - CALORIMETER

  Visual Basic 6.0 - VB.Net (in construction)

   

  Λήψη Προγράμματος - Download Program (120Mb)

   

  11/2017 - Νέα Έκδοση με διόρθωση λάθους κατά τις νηστείες μη δίσκετων ετών.

  01/2017 - Νέα Έκδοση με διόρθωση λάθους που δημιουργούνταν κατά την εκκίνηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, διόρθωση κατά το άνοιγμα αρχείου περασμένου έτους, διόρθωση στην μεταβολή διαστάσεων και τέλος και διόρθωση συντεταγμένων πόλεων -  ανατολής δύσης ηλίου στο ημερολόγιο.

   

  Ένας πρόγραμμα Ορθόδοξου εορτολογίου και νηστειών, θερμιδομετρητής & Εργομετρητής

  Orthodox calendar, Calorymeter and Ergometer

  1) Νηστείες, Εορτές, Δύση - Ανατολή Ηλίου, Φάσεις Φεγγαριού
  1) Feasts,
  2) Θερμιδομετρία (Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες, Λίπη, Ζάχαρη, Αλκοόλ)
  2) Read Media properties
  3) Εργομετρία (μέτρηση κατανάλωσης θερμίδων κατά την άσκηση)
  3)Rate these media for furthering deleting non desireable ones
  4) Επεξεργασία τροφίμων και ασκήσεων (όχι στην δοκιμαστική έκδοση)
  4) Filter media for taking actions (copy, move, delete)
  4) Γραφικές Παραστάσεις για όλες τις μετρήσεις Θερμιδομετρίας & Εργομετρίας
  5) Use up to 32000 media in one single collection
  5) Τροφικές Ομάδες
  6) Play randomly or sequel or specific rating files
 • το πρόγραμμα είναι σε δοκιμαστική για 1 έτος, μέχρι να εκδοθεί πλήρες με διορθώσεις το ακόλουθο
 • This program is in it's beta edition for evaluation purposes and would be left so for 1 year till new edition is prepared.
 •  
  Λεπτομερής βοήθεια δεν υπάρχει. Δεν περισσεύει πολύς χρόνος. Συγνώμη!
   
  Detailed help is not available. Lack of time. Sorry!

   

   

   

   


   

  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ (3D) - GOLGOTHA 3D

  (Dark Basic)

  Μια τρισδιάστατη αναπαράσταση του Γολγοθά μετά την Ανάσταση - Attempt to present a 3D Golgotha after the resurrection of Christ

  Λήψη - Download (25Mg)