Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ερμηνευμένη κατά Δύναμη

 

«3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς», Αποκ. Κεφ. Α΄ 3

 

 

 

------> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ----->